شهر: رفسنجان زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در رفسنجان

زمین 300 متری

رفسنجان، بلوار خلیج فارس لب بلوار ارامستان

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین فروشی

رفسنجان، الله اباد

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا