شهر: رفسنجان رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در رفسنجان

منزل اجاره 120 متری

رفسنجان، امیرکبیر غربی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن کامل خونه طبقه اول

رفسنجان، خیابان مطهری ۱۷..خیابان وجدانی

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

منز ل جهت اجاره

رفسنجان، آیت الله صدر

رهن:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه اجاره ای

رفسنجان، مصطفی خمینی ۳۱

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

منزل. رهنی110متر

کرمان، رفسنجان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا