شهر: رشت رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در رشت

اجاره خانه 75 م

رشت، فلسطین

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه ویلای

رشت، فلسطین

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا