شهر: رشت اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در رشت

مغازه برای اجاره

رشت، گلسار

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

معلم، 110 متر مفید

رشت، ضیابری

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

100متر خانه

رشت، معلم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

120 متر تجارى

رشت، دانشگاه گیلان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا