شهر: رباط کریم زمین و باغ
مهندسین یاران رباط کریم (شیپور)

زمین و باغ در رباط کریم

(۷,۴۵۲ آگهی)

یک قطعه زمین 1250 متری

رباط کریم، جاده رباط کریم دقیقا بعد از پل به سمت اصغر آباد

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا