شهر: رباط کریم رهن و اجاره خانه و آپارتمان
مهندسین یاران رباط کریم (شیپور)

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در رباط کریم

واحد 68متری و۸۵متری

رباط کریم، خ فرهنکیان

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا