راننده کامیون آشنایی بابیل مکانیک

تهران، انبار نفت

باسلام راننده کامیون بنز911هستم بدون گواهینامه بخاطر همین هیچ امیدی برایمان نیست بیکاریم بدون گواهینامه‌قبول نمی کنن بابیل مکانیک‌زنجیری هم آشنایی دارم کم بیش کسی خاست درخدمتم بیل که گواهینامه نمی خواد

شماره تماس: ۰۹۰۵XXX۱۵۳۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

آلله بنده سی

عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۰۵XXX۱۵۳۱
بازگشت به بالا