دعاوی ملکی آپارتمان تحویل و تنظیم سند توسط وکیل

تبریز، چهار راه آبرسان

دعاوی مربوط به اختلاف فروشنده و خریدار آپارتمان
داوری میان فروشنده و خریدار
فسخ معامله به نفع فروشنده و یا خریدار
ابطال معامله به نفع فروشنده و یا خریدار
الزام به تنظیم سند رسمی
مطالبه وجه التزام
الزام به اخذ پایان کار
الزام به اخذ تفکیک واحد
الزام به تحویل مورد معامله
مطالبه ثمن و مبلغ معامله
مطالبه دیرکرد تحویل آپارتمان
تنظیم قرارداد پیش فروش و مشارکت و ...
دعوی فک رهن
و . . .
و کلیه موضوعات مربوط به ملک را به وکیل پایه یک دادگستری واگذار نمایید.
شماره هماهنگی: 0937XXX2823

شماره تماس: ۰۹۳۷XXX۲۸۲۳ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۴

تماس با ۰۹۳۷XXX۲۸۲۳
بازگشت به بالا