درمان تکمیلی انفرادی و دندانپزشکی

ساری، مرکز شهر

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی و بیمه جبران هزینه های زایمان ، از 500 ت تا 1/500 ت
پرداخت زایمان تا 5 م
ویزیت و دارو تا 800 ت
ازمایشات 750 ت
پرداخت هزینه بیمارستان تا 30 م
هزینه دندانپزشکی نامحدود
میدان ابن شهراشوب ، پاساژ شهراشوب
۰۹۱۱۲۵۴۲۶۰۴

۰۹۱۱XXX۲۶۰۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۱XXX۲۶۰۴
بازگشت به بالا