شهر: خوی رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
بنر املاک

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در خوی

(۵۰ آگهی)

اجاره مغازه

خوی، خوی خ امام خ سینا

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره انباری تجاری

خوی، ۲۰متری جانبازان نبش مبل خاورمیانه کوچه ساحل

اجاره:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه برای کارواش

آذربایجان غربی، خوی

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

خوی، بلوار ۲۲بهمن جنب خدمات پستی چایباشی بر بلوار

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه 15 متر

خوی، خیابان منتظری

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

خوی، امام خمینی

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

خوی، پشت دخانیات, خ عسگرزاده

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا