شهر: خوی رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در خوی

(۵۶ آگهی)

سالن تولید انباری کارگاه

خوی، نرسیده به امام کندی(بالانرازپلیس راه)

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره سالن

خوی، ویشلق

رهن:  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواهان مغازه

آذربایجان غربی، خوی

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

آذربایجان غربی، خوی

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه اجاره59 متر

آذربایجان غربی، خوی

رهن:  ۳۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

رهن و اجاره مغازه

آذربایجان غربی، خوی

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۸,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا