شهر: خوسف رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در خوسف

خانه دربست

خوسف، ارشاد ۲۳

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف خوسف را می بینید

متقاضی آپارتمان

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اپارتمان رسالت 160متر

بیرجند، خلیل طهماسبی حد فاصل عدالت و رسالت

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

هم خونه آقامیخام

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه خوب طبقه اول

بیرجند، معصومیه پایین بهارستان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه مسکونی

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست خانه 65متر

بیرجند، در محدوده غفاری

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا