استان: خوزستان × زمین و باغ ×

آگهی های زمین و باغ در خوزستان

زمین کارگاهی

دزفول، دزفول دزبار جاده آهن فروشان

۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین 881 متری

ایذه، جاده پیان پشت پمپ بنزین بندانی

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بازگشت به بالا