استان: خوزستان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در خوزستان

مغازه نوساز

اهواز، سیصد دستگاه

رهن:  ۹,۵۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۴۰,۰۰۰  تومان

تماس

نانوایی تنوری

اهواز، کوروش

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغاره 22متری

اهواز، پردیس

رهن:  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجازه مغازه 16م

دزفول، خیابان امام بین ۴۵متری ومیدان بسیج

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا