استان: خوزستان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در خوزستان

سوله اجاره ای

اهواز، کیانشهر

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره تالار

سوسنگرد، ابتدای مسیر سوسنگرد بطرف بستان

رهن:  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا