استان: خوزستان رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در خوزستان

اجاره تالار

سوسنگرد، ابتدای مسیر سوسنگرد بطرف بستان

رهن:  ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه نوساز

اهواز، سیصد دستگاه

رهن:  ۹,۵۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۴۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه نوساز 16 متر

اهواز، گلستان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

نانوایی تنوری

اهواز، کوروش

رهن:  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا