استان: خوزستان اجاره اداری و تجاری

آگهی های اجاره اداری و تجاری در خوزستان

60 متری در نادری

اهواز، نادری

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه رهن اجار

آبادان، ذولفقاریی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کافه کاسکو

اهواز، نهضت آباد

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا