خواستار شاطرماهر بربري

زنجان

حداقل تحصیلات مورد نیاز دیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
میزان حقوق مطابق وزارت کار
جنسیت مرد

به يک شاطر بربري ماهر نيازمنديم باحقوق توافقي

۰۹۱۰XXX۳۱۷۵ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۰XXX۳۱۷۵
بازگشت به بالا