شهر: خمین رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در خمین

(۱۷۴ آگهی)

اپارتمان 75 متری

مرکزی، خمین

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره خانه

خمین، گوشه

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۴۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه شمالی دربست

خمین، خمین عباس اباد

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سویت اجاره ای

مرکزی، خمین

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه دربست

خمین، احمدآباد کوچه فتح

اجاره:  ۱,۳۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۷۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا