شهر: خمین رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی در خمین

(۳۶ آگهی)

مشاهده آگهی های اطراف

در ادامه آگهی های اطراف خمین را می بینید

23 مغازه بر عباس اباد

اراک، شهید بهشتی کمی بالاتر از پاساژ

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا