شهر: خلخال زمین و باغ
یلدا

آگهی های زمین و باغ در خلخال

(۳۸۴ آگهی)

زمین زراعی

خلخال، روستای گورانسراب نزدیک روستا

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

زمین 200 متری

خلخال، خیابان غفاری.بالای کوچه سردار۸

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا