خریدار زمین کشاورزی

لرستان، چقابل


نوع کاربری کشاورزی
متراژ ۶,۰۰۰

نیازمند بیست تا سی من زمین کشاورزی دارای راه هستم

شماره تماس: ۰۹۹۰XXX۱۴۷۱ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از آبان ۱۳۹۶

تماس با ۰۹۹۰XXX۱۴۷۱ چت با کاربر شیپور چت با کاربر شیپور
بازگشت به بالا