خریدار خودرو

فردوس،

نقدی/اقساطی نقدی

باسلام ماشین میخام در حد قیمت 15 تا 17 یکجا برای 5 ماه دیگر.
به علت مشغله کاری لطفا پیام بدهید
یاحق

۰۹۱۵XXX۱۸۲۳ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

م.ر.

عضو شیپور از آذر ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۵XXX۱۸۲۳
بازگشت به بالا