خریدار توله ی افغان یا سراب (اصل)

خراسان شمالی، بجنورد

دو تا توله ی افغان یا سراب اصل می خوام (بی زحمت هم ارزون باشه و هم از دو ماه بیشتر واز چهار ماه کمتر)

۰۹۱۵XXX۶۷۶۵ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

پلنگ کلاته

عضو شیپور از تیر ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۵XXX۶۷۶۵
بازگشت به بالا