خریدار بلدرچین یک روزه هستم

زابل، روستای جهانتیغ

تعداد100 به بالا جوجه بلدرچین را خریدارم

۰۹۳۹XXX۴۵۷۹ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۹XXX۴۵۷۹
بازگشت به بالا