استان: خراسان شمالی × زمین و باغ ×

آگهی های زمین و باغ در خراسان شمالی

زمین 174متر

خراسان شمالی، بجنورد

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین 176 متری

آشخانه، دوازده متری پارک اندیشه

۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا