استان: خراسان شمالی × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در خراسان شمالی

پیلوت پارکشهر

بجنورد، پارکشهر

رهن ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۵۰,۰۰۰ تومان

آپار تمان 140 متری

بجنورد، شرق سپاه خ مین باشی مین باشی ۲

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۶۵۰,۰۰۰ تومان

پیلوت دهخدا

آشخانه، پارکشهر

رهن ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۵۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا