استان: خراسان شمالی رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در خراسان شمالی

واحدمسکونی رهن

خراسان شمالی، بجنورد

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۷۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان 120 متری

بجنورد، بلوارمعلم

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۶۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه دانشجویی

بجنورد، کوی ایثارگران

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

طبقه دوم 93 متری

شیروان، رزاز یک

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

100 متری فول فردوسی

خراسان شمالی، بجنورد

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا