استان: خراسان شمالی رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در خراسان شمالی

85متری چمران

خراسان شمالی، بجنورد

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

110متر ک بناییان

خراسان شمالی، بجنورد

اجاره:  ۱,۰۰۰  تومان

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

ایزددوست طبقه اول

بجنورد، کوی معلم

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

100متر ک کلانتری 11

خراسان شمالی، بجنورد

رهن:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۹۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

110 متری شهرک حکمت

خراسان شمالی، بجنورد

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آپارتمان الی ودنج

بجنورد، آتشگاه

اجاره:  ۱,۶۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

آزادی 8 . 100 متری

خراسان شمالی، بجنورد

اجاره:  ۸۵۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

چمران 26 . 90 متری

خراسان شمالی، بجنورد

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

کوی بهداری . 90 متری

خراسان شمالی، بجنورد

رهن:  ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

130متر شیک و تمیز

شیروان، حاشیه شهید بهشتی اول میثاق

رهن:  ۸۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا