استان: خراسان شمالی اجاره اداری و تجاری
ساخت فروشگاه جنرال

آگهی های اجاره اداری و تجاری در خراسان شمالی

85متر الاک راسخ شرق سماه

بجنورد، چهار مخابرات،کوچه دکتر حکمتی ،

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه

بجنورد، منطقه

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

اجاره مغازه 150متر

خراسان شمالی، بجنورد

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه تجاری 36 متری

بجنورد، بلواراستقلال

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوله بهداشتی

بجنورد، شهرک صنعتی

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا