استان: خراسان رضوی زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در خراسان رضوی

زمین قلفتی

خراسان رضوی، سبزوار

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا