استان: خراسان رضوی زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در خراسان رضوی

زمین فروشی

خراسان رضوی، نیشابور

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

خریدارز مین دیم

قوچان، خریدار زمین دیم مرزی در تخت روستاهای دولتخانه رهورد کلاته

تماس
بازگشت به بالا