استان: خراسان رضوی × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در خراسان رضوی

130متر هنرور 12

مشهد، عبدالمطلب

رهن ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۷۰۰,۰۰۰ تومان

115متر / مجد 8

مشهد، مطهری

رهن ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۵۰,۰۰۰ تومان

90 متر /تربیت

مشهد، مطهری

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

30 متر / مجد 35

مشهد، مطهری

رهن ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

90متر / توحید 11

مشهد، مطهری

رهن ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا