فیلتر های فعال: استان خراسان رضوی / رهن و اجاره خانه و آپارتمان

  • ۲
  • قابلیت تبدیل مبلغ رهن و اجاره
  • نوع ملک
  • سن بنا
  • تعداد اتاق

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در خراسان رضوی

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، فرامرز عباسی /

رهن: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، الهیه /

رهن: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، دانشجو /

ثبت آگهی رایگان