استان: خراسان رضوی رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در خراسان رضوی

همخانه میشوم.

مشهد، احمدآباد

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

90متری فکوری6

مشهد، آزادشهر

اجاره:  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۸۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

75متری هنرستان33

مشهد، آزادشهر

رهن:  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

130متری گل صارمی

مشهد، هنرستان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه 30متری

مشهد، آبکوه

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

150 متر امامت 33

مشهد، هنرستان

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

85مترهنرستان33

مشهد، آزادشهر

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا