استان: خراسان رضوی رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در خراسان رضوی

مغازه اجاره

مشهد، طلاب

اجاره:  ۸۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

17متر تجاری

مشهد، هنرستان

اجاره:  ۱,۶۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

33متر سیدرضی

مشهد، هنرستان

رهن:  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

28متر همکف هاشمیه 6

مشهد، هنرستان

اجاره:  ۴,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا