استان: خراسان رضوی رهن و اجاره اداری، تجاری و صنعتی

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در خراسان رضوی

مغازه لادن

مشهد، آب و برق

اجاره:  ۳,۵۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

مغازه تجاری دائم

مشهد، ابوطالب

اجاره:  ۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا