فیلتر های فعال: استان خراسان رضوی / رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در خراسان رضوی

رهن: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، آیت الله عبادی /

رهن: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۴۰۰,۰۰۰ تومان

سبزوار، امیر کبیر۴ /

رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

اجاره: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مشهد، طلاب /

ثبت آگهی رایگان