استان: خراسان رضوی رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در خراسان رضوی

اجاره مغازه

مشهد، امام رضا

رهن:  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا