استان: خراسان رضوی × اجاره اداری و تجاری ×

آگهی های اجاره اداری و تجاری در خراسان رضوی

مغازه امامت 58

مشهد، آزادشهر

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مغازه 43متر

مشهد، شاهد

رهن ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا