استان: خراسان جنوبی کشاورزی و عمرانی

آگهی های کشاورزی و عمرانی در خراسان جنوبی

پایه چیزل کامل

بیرجند، نبش کارگرجنوبی2 ساخت ادوات کشاورزی حسن شبانی

۷۰۰,۰۰۰ تومان

تماس

بیل زمینی تراکتور

بیرجند، نبش کارگرجنوبی2 ساخت ادوات کشاورزی حسن شبانی

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا