استان: خراسان جنوبی × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در خراسان جنوبی

مغازه اجاره ای

بیرجند، مهرشهر نبش حافظ غربی ۷

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۵۰,۰۰۰ تومان

خانه اجاره اي

بیرجند، مهرشهر

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

آرایشگاه زنانه

بیرجند، حافظ غربی یک

رهن ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

270متر درمطهری

بیرجند، مطهری

رهن ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا