استان: خراسان جنوبی × رهن و اجاره مسکونی ×

آگهی های رهن و اجاره مسکونی در خراسان جنوبی

زیرزمین 55 متر

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سجادشهر، 300 متر

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۹۰۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا