استان: خراسان جنوبی رهن و اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های رهن و اجاره خانه و آپارتمان در خراسان جنوبی

سوییت دانشجویی

بیرجند، فرقی نداره

رهن:  ۷,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۱۵۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوییت مستقل

بیرجند، سجادشهر

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۴۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه ای همکف

بیرجند، مهر شهر خیابان سلمان

رهن:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خانه دانشجویی

بیرجند، جنوب شهر

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

سوییت مستقل

بیرجند، پاسداران

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست هم خونه

خراسان جنوبی، حاجی آباد

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا