استان: خراسان جنوبی رهن و اجاره خانه و آپارتمان
همه استان های به جز مازندران

رهن و اجاره خانه و آپارتمان در خراسان جنوبی

(۱۶ آگهی)

متقاضی خانه

خراسان جنوبی، بیرجند

اجاره:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست خانه

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

متقاضی آپارتمان

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۶۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

دنبال خونه ام

خراسان جنوبی، بیرجند

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

رهن:  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

خواستار رهن و اجاره

بیرجند، معلم غفاری مدرس توحید محلاتی

رهن:  ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۳,۰۰۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا