استان: خراسان جنوبی رهن و اجاره اداری و تجاری

آگهی های رهن و اجاره اداری و تجاری در خراسان جنوبی

رهن و اجاره مغازه

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن:  ۱,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا