استان: خراسان جنوبی × اجاره اداری و تجاری ×

آگهی های اجاره اداری و تجاری در خراسان جنوبی

مغازه، 30متر

خراسان جنوبی، بیرجند

رهن ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اجاره ۲۲۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به بالا