خدمات کار در انبار گوشت و مرغ

تهران، نازی آباد

حقوق وبیمه و مزیا حضوری بیان و توافق می شود.

۰۹۳۹XXX۵۲۶۷ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

امینی

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۹XXX۵۲۶۷
بازگشت به بالا