خدمات مالی وحسابداری

کرمانشاه


گروه خدمات مالی و مالیاتی کرمانشاه(عضو جامعه حسابدارن رسمی ایران) ارایه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی
هدف این گروه ارایه خدمات مالی و مالیاتی به شرکت ها و مشاغلی است که امکان استقرار واحد مالی در محل کسب خود را ندارند و یا استخدام تمام وقت حسابدار و مدیرمالی برای آنها صرفه اقتصادی ندارد .
خدمات قابل ارایه توسط این گروه به سه دسته تقسیم می شوند:
الف: خدمات حسابداری، شامل:
1- طراحی و استقرار سیستم حسابداری
2- طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل داخلی 
3- تلخیص، طبقه بندی، ثبت، نگهداری اسناد و مدارک مالی
4- ارایه گزارشات مورد نیاز مدیریت
5- تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی
6- تحریر دفاتر قانونی
7- تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه عملکرد
8- تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده ومالیات حقوق و لیست معاملات فصلی
9- تهیه و تنظیم و ارسال لیستهای تامین اجتماعی
10- دفاع از اظهارنامه های ارایه شده در محاکم مالیاتی 
ب: خدمات حسابرسی داخلی.

ج: خدمات حسابرسی مستقل.

۰۹۱۸XXX۳۴۸۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

ارسلان

عضو شیپور از مرداد ۱۳۹۶

تماس با ۰۹۱۸XXX۳۴۸۴ چت با ارسلان چت با ارسلان
بازگشت به بالا