خدمات دندانپزشکی

تهران، عبدل آباد

نیار به یک بیمار برا طرح درمان دندانپزشک که قبلا دندان را عصب کشی کرده و نیار به روکش داشته باشد. دندان شماره 1 تا 5 ....درمان رایگان
0930XXX2414لطف تماس بگیرید

۰۹۳۰XXX۲۴۱۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۰XXX۲۴۱۴
بازگشت به بالا