شهر: خاش زمین و باغ

آگهی های زمین و باغ در خاش

680 متر زمین

خاش، ازادی 22وازطرف رودکی 12راه هست

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا