شهر: خاش اجاره خانه و آپارتمان

آگهی های اجاره خانه و آپارتمان در خاش

رهن و اجاره 250 متر

سیستان و بلوچستان، خاش

رهن:  ۴,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۵۰۰,۰۰۰  تومان

تماس

درخواست منزل اجازه

سیستان و بلوچستان، خاش

رهن:  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان

اجاره:  ۲۵۰,۰۰۰  تومان

تماس
بازگشت به بالا