حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی در شیپور-عکس1
حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی در شیپور-عکس2
حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی در شیپور-عکس3
حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی در شیپور-عکس4
حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی در شیپور-عکس5
حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی در شیپور-عکس6
حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی در شیپور-عکس7
حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه  در گروه خرید و فروش خدمات و کسب و کار در خراسان رضوی در شیپور-عکس8
۱ از ۸ نمایش همه

بستن

حرص و پيوند اصولي و چند گانه و ثبت درختان چند ميوه

مشهد، طوس


حرص زمستاني و تابستاني و پيوند خواب و بهاره و درست کردن و پيوند گذاشتن درختان به صورت چند ميوه و سمپاشی اصولي درختان به صورت باراني و زنده کردن درختان دو نم و تمامي کارهاي مربوط به باغداري شيک که هر باغدار تصور دارد؟ حتي پيوند گل, پسته, ميم انگور, انجير, گردو و ديگر درختان باورنکردني شما ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

۰۹۱۵XXX۵۹۷۸ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

حسین راستگو

عضو شیپور از خرداد ۱۳۹۸

تماس با ۰۹۱۵XXX۵۹۷۸ چت با حسین راستگو چت با حسین راستگو
بازگشت به بالا