شهر: جویبار زمین و باغ
همه استان های به جز مازندران

زمین و باغ در جویبار

(۳۰,۲۷۷ آگهی)

زمین 200 متر

مازندران، جویبار

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تماس
بازگشت به بالا