جویای کار هستم

اردبیل

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

جویای کار نگهبانی یا انبارداری هستم .امین وامنتدار خوبی هستم.

شماره تماس: ۰۹۹۱XXX۵۶۴۴ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۷

تماس با ۰۹۹۱XXX۵۶۴۴
بازگشت به بالا