جویای کار هستم تعمیر کار قدیمی ایسیو

رشت، پارک شهر

لوازمم تکمیله بجز تستر برای کار هر شهری میام در صورتی که مناسب باشه صاحب اسم و رسم در این شغل هستم لطفا تماس بگیرید

۰۹۳۷XXX۲۷۳۵ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از دی ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۷XXX۲۷۳۵
بازگشت به بالا