جویای کار هستم انبار.کنترل اموال.صندوق دار

اهواز، امانیه

میزان تحصیلات کاردانی
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

باهفت سال سابقه در پروژهای سپاه در زمینه انبار.کنترل اموال و صندوقداری نیازمند کار هستم.هر شهری باشه فرق نمیکنه.

۰۹۱۶XXX۹۹۸۹ (نمایش کامل)

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۶XXX۹۹۸۹
بازگشت به بالا