جویای کار مکانیکی داعمی

اصفهان، شهرضا

میزان تحصیلات زیردیپلم
نوع قرارداد تمام وقت
جنسیت مرد

همه خودرو کار کردم 10 سال سابق کار دارم سن 27متحل

۰۹۱۳XXX۴۳۸۷ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

حسین

عضو شیپور از اسفند ۱۳۹۵

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۳XXX۴۳۸۷
بازگشت به بالا