جویای کار فنی

تبریز، ولیعصر جنوبی

میزان تحصیلات کارشناسی
نوع قرارداد تمام وقت
بیمه دارد
جنسیت مرد

لیسانس برق قدرت کار با شبکه های هوایی و پست های سنجش و انتقال بلدم سیم کشی ساختمانم بلدم 5 سال سابقه بیمه هم دارم

۰۹۳۹XXX۵۶۷۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

محمد

عضو شیپور از اردیبهشت ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۳۹XXX۵۶۷۶
بازگشت به بالا