جویای کار در شیفت بعدالظهر

مشهد، امام خمینی

سید ابوالفضل عرب بایگی
کارمند
تمایل کار در هتل
تجربه کار در خشکشویی
ساعت 15 به بعد

۰۹۱۵XXX۰۸۷۰ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از بهمن ۱۳۹۷

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۵XXX۰۸۷۰
بازگشت به بالا