جویای کار در آزمایشگاه

قزوین

میزان تحصیلات دیپلم
نوع قرارداد پاره وقت
جنسیت زن

نمونه گیری..شیفت صبح.با مدرک جهاد داتشگاهی

۰۹۱۹XXX۷۶۰۶ (نمایش کامل)

آگهی‌های مشابه

کاربر شیپور

عضو شیپور از شهریور ۱۳۹۶

شماره تماس تایید شده
تماس با ۰۹۱۹XXX۷۶۰۶
بازگشت به بالا